STO Awakening.jpg

Vaadwaur Astika-class Heavy Battlecruiser